тагъэ


тагъэ(матэ)

лъым. дарил, -а, -о
Былым, ахъщ, нэмыкI ытыгъ — цIыфмэ аритыгъ
Ар боу бэрэ тагъэ
ЗеIэм тагъэ

Толковый словарь адыгейского языка. - Майкоп, издание второе, переработанное. . . 2006.

Смотреть что такое "тагъэ" в других словарях:

  • гощагъэ — (мэгуащэ) лъым. дарил, а, о Тагъэ Ар боу бэрэ гощагъэ …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ

  • тэн — (тэныр тагъэ) гл. имасд. дарить Зыгорэм зыгорэ ритын Тэныр иджагъу, ау къаIихыныр икIас …   Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ